Filtry
-
-

Sprzedam: Lokal - handlowo-usługowy

735 000 zł, 260 m2, Pszczyna

Spółdzielnia Handlowa w Pszczynie sprzeda prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę położona w Pszczynie przy ulicy Katowickiej 26 wraz z posadowionym na niej budynkiem o powierzni 262 m2, obejmującądziałkę o numerze 6461/425 obreb ewidencyjny Pszczyna, o powierzchni 0,0511 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Kasiag Wieczystych prowadzi księge wieczysta o nr KA1P/00005561/2.                                                                                                       Budynek wyposażony jest w sieć energetyczną, wodną,kanalizacyjną oraz gazową. 

Oferty kupna będą przyjmowane na piśmie w zamkniętej kopercie na adrs Spółdzielnia Handlowa, 43-200 Pszczyna ul. Piastowska 27. Składana oferta winna zawierać dane oferenta oraz cenę z jej podziałem na cenę netto i brutto.

Kontakt telefoniczny 32 210 45 60 

Kontakt

Firma
Spółdzielnia Handlowa
tel. 32 210 45 60
Ilość wysłanych formularzy: 1