Filtry
-
-

Sprzedam: Działka - pozostała

350 000 zł, 501 zł / m2, 698 m2, Pszczyna

Numer oferty: OTL-GS-1526

18 zdjęć

Na sprzedaż działka usługowa z wjazdem i wyjazdem z DK1 idealna na myjnię samochodową, budynek biurowy, zabudowę wielorodzinną .
Cena brutto z 23% vat-em

Teren przylega bezpośrednio do restauracji Mc Donald oraz stacji benzynowej Orlen.
Komunikacja odbywa się przez działkę Mc Donald na podstawie ustanowionej służebności, na całej jej szerokości.
Prąd, woda, gaz, kanalizacja w trakcie realizacji.
Podpisane umowy inwestycyjne.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego przewidują zabudowę usługową i wielorodzinną:
§ 148. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.1U - I.7U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- tereny zabudowy usługowej,
b) dopuszczone:
- mieszkania wbudowane w obiekt usługowy lub w budynku wolnostojącym,
- funkcje gospodarcze wbudowane w obiekt usługowy lub w budynku wolnostojącym,
- garaż wbudowany w budynek usługowy lub gospodarczy,
- drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna,
- zieleń towarzysząca;
2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,8,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40%;
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynków usługowych - 11,0 m,
- budynków mieszkalnych - 11,0 m,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego - 86 - Poz. 2255
- budynków gospodarczych - 7,0 m,
b) geometria dachów:
- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej dachy spadziste w tym mansardowe oraz dopuszcza się
dachy płaskie,
- dla budynków gospodarczych minimalny kąt nachylenia połaci 200 oraz dopuszcza się dachy płaskie.
Nieruchomość wolna od obciążeń.

https://geoportal360.pl/map/# l:49.9878,18.95565,19;p: MjQxMDA1XzQuMDAwMS5BUl8xLjQ4Nz QvMjQz


Możliwy również wynajem nieruchomości

::KONTAKT DO AGENTA
Dariusz Otlik
(32) 441 43 46
516 045 887
nieruchomosci.otlik@gmail.com

::DANE BIURA
''Otlik''Dariusz Otlik
Rynek 5
43-200 Pszczyna
32 441 43 46


Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
  • Typ działki: usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo-usługowa
  • Szerokość działki: 33
  • Wyłączność: nie

Kontakt

Nieruchomości Otlik sp.z o.o.

43-200 Pszczyna
ul. Rynek 5

tel. 32 441 43 46
tel. 516045887
www.otlik.mojelokum.pl

Wizytówka agencji »
Ilość wysłanych formularzy: 0