Filtry
-
-

MPZP: ogródki działkowe czy bloki?

W uchwalonym właśnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Pszczyny teren, gdzie obecnie znajdują się ogródki działkowe będzie oznaczony na mapie jako przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Mimo tego, jego funkcja ma się nie zmienić.

Zgodnie z nowym planem ogródki działkowe będą znajdowały się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W czwartek radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pszczyny. To dokument, który ustala kierunek rozwoju Pszczyny i przeznaczenie poszczególnych nieruchomości na wyznaczone cele.

Plan dla jednego z rejonów Pszczyny może niepokoić obecnych użytkowników. Otóż rejon ogródków działkowych pomiędzy ulicami Bielską i Bogedaina został zapisany w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i użytkowej. Czy to oznacza, że w przeciągu kilku lat ogródki działkowe zostaną zastąpione nowymi blokami?

Grzegorz Wanot, zastępca burmistrza Pszczyny, zapewnia, że uchwalony dokument nie powinien martwić działkowców. - Postanowienia uchwały nie mają wpływu na sposób w jaki w tej chwili ogródki są zagospodarowane. Również nie zmienia sposobu ich użytkowania na przyszłość. Teraz jest to grunt należący do działkowców i to zostanie niezmienione - uspokajał po sesji.

Obecnie powierzchnia całkowita terenów R.O.D. "Owoc naszej pracy" to 9.2275 ha. Na tym terenie znajduje się 213 ogródków działkowych.

new / pless.pl